70. Devre Meclisi

Mikrofon
Tarih: 24. Kasım 2023
Zaman: 19: 00
EUHN

Bu yılki bölge meclisi, bölge yönetim kurulunu ve eyalet meclisi delegelerini seçiyor.